«Crec que estar sans no és el nostre dret, sinó el nostre deure»

—Shizuto Masunaga