top of page

Formació de Tècnic de Shiatsu

Back Massage

L’objectiu del shiatsu és estimular i donar suport als processos naturals d’autocuració, de benestar i creixement personal, i mantenir la salut buscant l’equilibri de l’energia vital de la persona. El tractament es basa en l'aplicació de pressió, treball energètic i físic sobre els canals (meridians) i sobre punts per a equilibrar la circulació de l’energia vital del cos (Ki o Chi).

El Shiatsu és un sistema per a la cura de la salut nascut al Japó sota la influència de la saviesa Xinesa juntament amb els més recents coneixements occidentals. Les seves arrels teòriques i pràctiques provenen de la filosofia i de les antigues tradicions orientals de curació així com de la concepció holística de la vida i la salut basada en elles.

És un mètode autoregulat per a cuidar i promoure la salut, que sustenta el desenvolupament d’un nou plantejament holístic de la salut a Europa.

TEMARI:

1.- Generalitats

 • Definició i diferències amb altres tècniques.

 • Origen i història del shiatsu.

 • Fonaments fisiològics del funcionament del shiatsu: Sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic.

 • El sistema de Meridians definició.

 • Indicacions i contraindicacions del shiatsu.

 • Higiene postural del terapeuta: Pressions, posició corporal i desplaçament del cos.

 • Educació del tacte. Conceptes de KIO – JITSU.

2.- Rutina bàsica de shiatsu en posició decúbit pron.

3.- Rutina bàsica de shiatsu en posició decúbit supina.

4.- Rutina bàsica de shiatsu en posició decúbit lateral (indicada per a persones amb mobilitat reduïda i dones embarassades.)

5.- Nocions bàsiques de Medicina Tradicional Xinesa: Yin Yang i dels Cinc Elements.

6.- Tractament de shiatsu per l’esquena. Meridians i punts principals.

7.- Tractament amb shiatsu de braços i espatlles. Meridians i punts principals.

8.- Tractament amb shiatsu de malucs i cames. Meridians i punts principals.

9.- Tractament de la zona abdominal. Zones reflexes d’òrgans i emocions.

MATERIAL:

 • Apunts gràfics en paper necessaris per poder seguir la formació.

 • Vídeos demostratius de les rutines de treball en les tres posicions

TITULACIÓ:

 • Certificat d’assistència i aprofitament pel nombre d’hores realitzades atorgat per Dhimahi Escola de Shiatsu. Dhimahi està avalada per A.P.S.E. i la F.E.S. Aquestes associacions, a falta d’una regulació oficial, ofereixen un màxim de qualitat a les seves escoles associades.

 

DURADA:

143 hores assistides + 50 pràctiques supervisades.

D’octubre a juliol

MODALITAT:​
Semipresencial
4 connexions en línia mensuals de 1.15 hores de durada (1 a la setmana).
1 dissabte al més presencial de 9.30 hores total.

PREU:

 • Al comptat: 1.600 €.

 • Fraccionat: 160 € x 10 mesos = 1.600 € + 100 € de matrícula.

bottom of page