top of page

Kinesiologia

AdobeStock_272735755-768x513.jpeg

La kinesiologia és una teràpia natural que avalua dos factors,
la resposta dels músculs per a detectar desequilibris en l’organisme i, com corregir-los de la manera més adequada i personalitzada per a cada persona.
La Kinesiologia considera a l’individu de manera global i holística en tots els seus aspectes: físic, mental, emocional, químic i energètic. Per tant té en compte la directa relació entre ment, cos i energia.

El terme kinesiologia procedeix del grec ‘kinesis’, que significa moviment. Podem definir Kinesiologia com «l’estudi del moviment». S’avalua el to muscular i els moviments dels músculs i cadenes musculars i així s’identifica en quina zona o zones del cos es troben els desequilibris. Per a això s’utilitza el test muscular que ens permet establir un diàleg amb el cos i accedir a informacions inconscients.

Els músculs estan relacionats amb òrgans i funcions del cos; si la resposta muscular no és adequada ens indica que el sistema que l’alimenta: nerviós, sanguini, limfàtic, energètic… està bloquejat. Retornar al sistema el seu equilibri natural permetrà recuperar salut i benestar, així com gestionar el camp mental i emocional i posar focus en els objectius i metes que ens proposem.

Aquesta disciplina va néixer a Califòrnia a principis dels anys 60 de la mà del Dr. George Goodheart. Més endavant cap als anys 80 Raphael Van Assche aporta un nou testatge a través del reflex de la longitud dels braços, el AR, o Arm Reflex. Destacar també l'aportació en els anys 70, de Paul Dennison Ph.D. amb la creació de la Kinesiologia educativa.

Fins al dia d’avui la Kinesiologia no ha parat d’evolucionar, creant-se nombroses branques i variants i expandint-se per tot el món.

bottom of page