top of page

Naturopatia

La Naturopatia es troba inclosa en el camp de la Medicina Alternativa i s’aplica quan existeix un diagnòstic mèdic previ. Està concebuda per a complementar i fer costat a la medicina tradicional. Concep la malaltia com un conjunt de desajustaments en el camp energètic del pacient, i per aquest motiu no se centra només a pal·liar els símptomes sinó a ajudar el conjunt orgànic i emocional a aconseguir l’equilibri o curació.

 Es basa en la capacitat vital de l’organisme per a regenerar-se, i cerca la causa de l’origen de la malaltia, en lloc de perseguir sols un alleujament simptomàtic. Sobretot, tracta d’estimular les capacitats d’autocuració i recuperació de cada persona, cuidant la seva alimentació, l’eliminació de toxines, l’estimulació del seu sistema immunitari, etc. La Naturopatia es basa en les regles del sentit comú i l’harmonia de viure amb l’entorn.

Suposant que el cos humà és un cos amb tots els mecanismes de defensa necessaris per a la seva supervivència, la naturopatia li dona els mitjans per a utilitzar tots els seus recursos interns i externs perquè sigui autosuficient.

 El cos té la capacitat de regenerar-se. A través de simples medis naturals, és possible recuperar i mantenir la salut mitjançant l’observació d’un estil de vida adequat. La Naturopatia planteja un tractament holístic que abasti el cos sencer i no sols una part d’aquest. Significa «curació natural» i comprèn modalitats terapèutiques que guien al cos humà cap al seu estat original d’equilibri.

Medicina herbaria
bottom of page